Archív zverejnených dokumentov

2011 - Faktúry dodávateľské
Dodávateľ - Názov
Prevzaté
Zverejnené
Suma

ELÁN Velebírová -
20.10.2011
31.12.2011
2100,00 €

ACHILLES, s.r.o. -
15.12.2011
31.12.2011
1014,81 €

SYTELI, spol. s.r.o. -
14.12.2011
14.12.2011
4034,04 €

GRUND Vranov n. T. -
15.11.2011
15.11.2011
55 165,44 €

GRUND Vranov n. T. -
15.11.2011
15.11.2011
12 145,13 €

FÚRA 10/2011 -
07.11.2011
15.11.2011
1821,05 €

VSE od 01.09.2011 do 30.11.2011 -
02.11.2011
15.11.2011
3118,00 €

SPP -
03.11.2011
15.11.2011
2956,00 €

Ing. arch. Ľ. Naňák -
20.10.2011
15.11.2011
3168,00 €

E. Velebírová - ELÁN -
20.10.2011
15.11.2011
2100,00 €

GRUND Vranov n. T. -
19.09.2011
15.11.2011
25 594,48 €

GRUND Vranov n. T. -
19.09.2011
15.11.2011
75 296,44 €

Star EU -
13.09.2011
15.11.2011
1080,00 €

GRUND Vranov n. T. -
15.07.2011
15.11.2011
141 792,29 €

FÚRA 9/2011 -
07.10.2011
19.10.2011
1209,95€

SPP 10/2011 -
04.10.2011
19.10.2011
1949,00€

D. NUTÁR - DANEX -
28.09.2011
19.10.2011
7802,00€

P. Kmec - PLYNOSLUŽBA -
23.09.2011
19.10.2011
4103,00€

DOORWOOD, s.r.o. Hencovce -
21.09.2011
19.10.2011
4352,88€

ENVIRO SLUŽBY - D. Várkolyová -
19.09.2011
19.09.2011
1400,00€

FÚRA 8/2011 -
12.09.2011
19.10.2011
1162,87€

Ján Velebír - Staviteľ -
02.09.2011
19.10.2011
5072,93€

FÚRA JÚL -
05.08.2011
14.09.2011
1215,73 €

VSE od 01.06.2011 - 31.08.2011 -
01.08.2011
14.09.2011
3118,00 €

FÚRA JÚN -
11.07.2011
14.09.2011
1208,56 €

FA školská jedáleň MŠ -
01.06.2011
08.07.2011
1069,62 €

Fura -
06.06.2011
08.07.2011
1781,78 €

Stravné lístky -
08.06.2011
08.07.2011
2056,80 €

Kovo - kuchynka -
30.06.2011
08.07.2011
1188,46 €

Fúra -
06.05.2011
08.06.2011
1168,95 €

SPP -
02.05.2011
08.06.2011
1022,00 €

JAGI - služby
30.04.2011
27.04.2011
3088,70

FI BERTA - služby
20.04.2011
27.04.2011
819,00

ELCOMP Ing. Hajduk Ján - služby
15.04.2011
27.04.2011
557,50

FURA - služby
11.04.2011
27.04.2011
1153,11

ANTOL P ATOP - služby
07.04.2011
27.04.2011
1220,38

FI BERTA - služby
05.04.2011
27.04.2011
434,00

P. Kmec, PLYNO-SLUŽBA - služby
05.04.2011
27.04.2011
797,00

SPP - tovary
01.04.2011
27.04.2011
2009,00

LE CHEQUE DEJEUNER - služby
28.3.2011
27.04.2011
1380,96

Peter Antol ATOP - služby
21.03.2011
24.03.2011
2547,24

Ing. Anna Mamajová - služby
17.03.2011
24.03.2011
552,00

Fura, s.r.o. Rozhanovce - služby
07.03.2011
14.03.2011
1204,31

SPP - tovary
01.03.2011
14.03.2011
3331,00

Le cheque dejeuner - služby
25.02.2011
14.03.2011
1380,96

FEREX - tovary
16.02.2011
25.02.2011
662.40

MEVAKO - tovary
11.02.2011
25.02.2011
924.00

Fura - služby
07.02.2011
25.02.2011
1216.90

SPP - tovary
02.02.2011
25.02.2011
3507.00

VSE - tovary
31.01.2011
25.02.2011
920.00

VSE - tovar
31.01.2011
25.02.2011
3118.00

Elcomp - služby
31.01.2011
25.02.2011
785.32

STABOS - služby
27.01.2011
25.02.2011
403.20

SPP - tovary
27.01.2011
25.02.2011
6221.64

Fura - služby
10.01.2011
25.02.2011
1093.27

SPP - tovary
05.01.2011
25.02.2011
3101.00

Le cheque dejeuner - služby
04.01.2011
25.2.2011
2056,80

2011 - Zmluvy
Dodávateľ - Názov
Prevzaté
Zverejnené
Suma

Zmluva o dielo -
17.05.2011
17.05.2011

Kupna zmluva -
29.07.2011
29.07.2011

Kupna zmluva -
29.07.2011
29.07.2011

Kúpna zmluva č. 11/80 -
30.12.2011
30.12.2011

Kupna zmluva -
29.07.2011
29.07.2011

Príloha k zmluve o dielo č. 21/2011 -
28.12.2011
30.12.2011

Zmluva o dielo č. 21/2011 REMOPEL s.r.o. -
28.12.2011
30.12.2011

Zmluva o dielo -
27.05.2011
27.05.2011

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery -
28.12.2011
28.12.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 1392/2011/UZ -
28.12.2011
28.12.2011

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2169/2011/D -
28.12.2011
28.12.2011

Zmluva o dielo -
08.11.2011
10.11.2011

Zmluva o dielo č. 2887/2011 -
26.10.2011
2.11.2011

Zmluva o dielo č. 15102011 -
28.10.2011
2.11.2011

Kúpna zmluva s predkupným právom -
21.10.2011
21.10.2011

Mandátna zmluva ELÁN -
30.09.2011
05.10.2011

Zmluva o poskytnutí NFP -
23.09.2011
5.10.2011

Kúpna zmluva -
21.07.2011
25.07.2011

Zmluva 124 -
27.06.2011
27.06.2011

Zámenná zmluva nehnuteľností -
27.06.2011
27.06.2011

VÚB - potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu -
12.04.2011
17.06.2011

VÚB - potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu -
05.04.2011
17.06.2011

VÚB - potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu -
05.04.2011
17.06.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01032011 -
15.06.2011
15.06.2011

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.2/2010 -
14.06.2011
15.06.2011

Zmluva o budúcej zmluve -
17.05.2011
08.06.2011

Zmluva o poskytovaní služieb - Kompostovisko Soľ -
12.05.2011
18.05.2011

Zmluva o poskytnutí služieb "ZBERNÝ DVOR" -
12.05.2011
18.05.2011

Zmluva o kontokorentnom úvere -
27.05.2011
27.05.2011

Príloha k zmluve o kontokorentnom úvere -
27.05.2011
27.05.2011

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke -
27.05.2011
27.05.2011

Dohoda 50j -
29.04.2011
29.04.2011

Údržba tokov - príloha k zmluve o dielo -
15.04.2011
29.04.2011

Zmluva o dielo -
14.04.2011
29.04.2011

Záložná zmluva - 0333 - PRB - 2008/Z -
07.04.2011
26.04.2011

Zmluva o dielo č. 01/03/2011 -
01.03.2011
01.04.2011

Zmluva o blankozmenke -
08.12.2009
25.03.2011

Zmluva o revolvingovom úvere -
08.12.2009
25.03.2011

Zmluva č. 37/§52/2011/NP V-2 -
28.03.2011
29.03.2011

DODATOK č. 1 k zmluve o revolvingovom úvere -
23.03.2011
25.03.2011

Mandatna zmluva PRO EKO INVEST -
10.03.2011
16.03.2011

Soc.služby opatr. -
09.03.2011
25.03.2011

1.Mandátna zmluva - PRO-EKO-INVEST 2.Zmluva o dielo - Ing. Peter Kačír -
07.03.2011
10.03.2011

Zmluva o dielo č.1 2011 -
24.02.2011
25.03.2011

Dohoda44 §50i2011 -
24.02.2011
25.03.2011

Mandátna zmluva -
24.02.2011
25.03.2011

ZMLUVA O DIELO STAVITEĽ -
15.02.2011
22.02.2011

Zmluva č. 8/50i/2011 -
26.01.2011
25.03.2011